MemyMemy

Szymborska na wieść, że dostała nagrodę Nobla

OpublikowaneMemy
Szymborska na wieść, że dostała nagrodę Nobla
Wyślij41