MemyMemy

No i jak, czujesz się już staro?

OpublikowaneMemy#Starość
No i jak, czujesz się już staro?
Wyślij20