MemyMemy

Nie zbudujesz szczęścia, na cudzym nieszczęściu

OpublikowaneMemy#Piwo #Związek #Szczęście
Nie zbudujesz szczęścia, na cudzym nieszczęściu
Wyślij1