MemyMemy

Może by tak zamknąć koryto?

OpublikowaneMemy polityczneMemy#Sejm
Może by tak zamknąć koryto?
Wyślij14