Świat Według KiepiskichŚwiat Według Kiepiskich

Koniec świętej trójcy: Kiepski, Paździoch i Boczek

Koniec świętej trójcy: Kiepski, Paździoch i Boczek
Wyślij