Sport Sport

Kamera pomyliła łysą głowę z piłką

Kamera pomyliła łysą głowę z piłką. Sport. Przyszłość. Piłka  Nożna. Bill  Gates. Mecz. Sztuczna  Inteligencja