Memy polityczneMemy polityczne

i co tam plebsie niewolniku?

OpublikowaneMemy polityczneMemy
i co tam plebsie niewolniku?